دانلود فایل کامل مداخله متمركز بر هیجان در كاهش درماندگی رابطه زوجها با فرزند بیماری مزمن

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
نام محصول دانلودی: مداخله متمركز بر هیجان در كاهش درماندگی رابطه زوجها با فرزند بیماری مزمن

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

مداخله متمركز بر هیجان (بصورت زوجی و فردی) در كاهش درماندگی رابطه زوجهایی كه فرزندی با بیماری مزمن دارند

ادامه مطلب